Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce.Więcej informacji można znaleźć na stronie: Polityka prywatności
wyszukaj w książkach

Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa. Część II

szkolenie autorstwa: Jolanta Motyka
udostępnij:
szkolenie opublikowane: 18 stycznia 2017
Dostęp do szkolenia na 30 dni
50 zł brutto
kategoria szkolenia: Egzamin na doradcę podatkowego
czego się nauczysz informacje o szkoleniu informacje o autorze
W bezbolesny sposób przyswoisz wiedzę z działu "Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa" obowiązującego na egzaminie ustnym na doradcę podatkowego.
Kurs stanowi drugą część szkolenia z powyższego działu i zawiera 29 jego pytań (od 30 do 58) zamieszczonych w uchwale 12/VI/2016 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.
Szkolenie, ze względu na zwięzłą prezentację materiału, stanowi znakomite źródło przygotowań i powtórek egzminacyjnych.
Może być wykorzystane niezależnie lub jako znakomite uzupełnienie podręcznika "Egzamin na doradcę podatkowego. Odpowiedzi na pytania otwarte" wydanego przez Podatkową Oficynę Wydawniczą.
Prezentowany materiał stanowi kompendium wiedzy niezbędnej na egzaminie. Może być wykorzystane jak niezależne źródło pracy lub jako znakomite uzupełnienie podręcznika "Egzamin na doradcę podatkowego. Odpowiedzi na pytania otwarte" wydanego przez Podatkową Oficynę Wydawniczą.
Cykl: Egzamin ustny dla doradców podatkowych.
Szkolenie: Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa. Część II
Zawartość: 29 rozdziałów z wykładami.
Czas trwania: 30 minut.
Na podstawie: Uchwały nr 12/VI/2016 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 4 lipca 2016 w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego.
Stan prawny: grudzień 2016 r.
Dodatkowe informacje: rozdziały 1 (30) i 3 (32) prezentowane są bezpłatnie. Sprawdź, czy polubisz! Zobacz, jak najefektywniej uczyć się z naszymi szkoleniami!

Redaktor naczelna Podatkowej Oficyny Wydawniczej oraz współautorka książek dla doradców podatkowych takich jak: „Egzamin na doradcę podatkowego. Odpowiedzi na pytania otwarte” oraz „Egzamin na doradcę podatkowego. Testy”.

Na początku kariery zawodowej nie mogła się zdecydować, czy bliższa jest jej sercu matematyka, czy prawo. Dylemat ten stał się determinantem dla wyboru ekonomii jako głównego kierunku studiów uniwersyteckich. Jednak nigdy nie zrezygnowała z pogłębiania wiedzy prawniczej, czyniąc prawo podatkowe podstawowym obszarem zainteresowań zawodowych i naukowych. Oprócz pracy dydaktycznej jest również praktykiem gospodarczym. Przepracowała ponad 20 lat na stanowiskach kierowniczych zajmując się najszerzej pojętą tematyką rachunkowości i podatków. Swoją miłość do matematyki zrealizowała kończąc studia w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego. 

 

Prywatnie wierzy, że nie święci garnki lepią i w wolnych chwilach tworzy gliniane misy i rzeźby.

Lista rodziałów

2. Zasady zachowania tajemnicy zawodowej wynikające z ustawy o doradztwie podatkowym i z zasad etyki...
4. Granice ochrony interesów klienta przez doradcę podatkowego...
5. Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne doradcy podatkowego w stosunku do klienta wynikające z zasad etyki...
6. Ograniczenia w wykonywaniu usług doradztwa podatkowego wynikające z zasad etyki...
7. Warunki podjęcia przez doradcę podatkowego dodatkowej działalności gospodarczej...
8. Zasady zapobiegania powstaniu konfliktu interesów przy prowadzeniu przez doradcę podatkowego dodatkowej działalności gospodarcze...
9. Zasady zapobiegania powstaniu konfliktu interesów przy podjęciu zatrudnienia przez doradcę podatkowego...
10. Immunitet materialny a zasady etyki...
11. Zasady informacji i reklamy doradcy podatkowego wynikające z zasad etyki...
12. Niedozwolone elementy reklamy doradcy podatkowego wynikające z zasad etyki...
13. Obowiązki doradcy podatkowego w trakcie sprawowania funkcji w samorządzie i Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa...
14. Obowiązki doradcy podatkowego w relacjach z klientem...
15. Przeszukanie lokalu – zasady postępowania doradcy podatkowego...
16. Przypadki powstania konfliktu interesów – w tym wymienione w zasadach etyki...
17. Zasady ustalania wynagrodzenia w umowie doradcy podatkowego z klientem...
18. "Pactum de quota litis" – ograniczenia w stosowaniu przez doradców podatkowych...
19. Rezygnacja ze zlecenia – prawa i obowiązki doradcy podatkowego...
20. Zasady zaniechania przez doradcę podatkowego wniesienia środka odwoławczego...
21. Prowadzenie sprawy podatkowej i zwrot dokumentacji przez doradcę podatkowego...
22. Stosunek doradcy podatkowego do sądów, urzędów i innych instytucji...
23. Zasady opiniowania przez doradcę podatkowego innych doradców podatkowych oraz efektów ich pracy...
24. Zasady lojalności, koleżeństwa i uczciwej konkurencji pomiędzy doradcami podatkowymi...
25. Zasady składania skarg na innych doradców podatkowych...
26. Zasady krytyki działań lub zaniechań samorządu doradców podatkowych...
27. Regulacje wynikające z zasad etyki dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej doradców podatkowych...
28. Zasady występowania doradcy podatkowego przed sądami administracyjnymi...
29. Prawa i obowiązki doradcy podatkowego jako pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta...
ZAREJESTRUJ SIĘ I KORZYSTAJ Z NASZEJ PLATFORMY

Za pomocą jednego konta kupuj dostęp do szkoleń, śledź postępy w nauce, drukuj certyfikaty oraz zamawiaj literaturę w naszym sklepie on-line. To proste i wygodne.

Masz już konto?